[Intro]
G G Am D

[Verse]
G
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Am
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
G
Baby Shark
G
Mama Shark doo doo, doo doo doo doo
Mama Shark doo doo, doo doo doo doo
Am
Mama Shark doo doo, doo doo doo doo
G
Mama Shark
G
Papa Shark doo doo, doo doo doo doo
Papa Shark doo doo, doo doo doo doo
Am
Papa Shark doo doo, doo doo doo doo
G
Papa Shark
G
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Am
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
G
Grandma Shark
G
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Am
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
G
Grandpa Shark
G
Hungry sharks doo doo, doo doo doo doo
Hungry sharks doo doo, doo doo doo doo
Am
Hungry sharks doo doo, doo doo doo doo
G
Hungry sharks
G
Little fish doo doo, doo doo doo doo
Little fish doo doo, doo doo doo doo
Am
Little fish doo doo, doo doo doo doo
G
Little fish
G
Swim away doo doo, doo doo doo doo
Swim away doo doo, doo doo doo doo
Am
Swim away doo doo, doo doo doo doo
G
Swim away
G
Swim faster doo doo, doo doo doo doo
Swim faster doo doo, doo doo doo doo
Am
Swim faster doo doo, doo doo doo doo
G
Swim faster
(repeat ‘swim faster verse’ 3 times, getting faster each time)

G
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Am
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
G
Safe at last
G
Bye bye sharks doo doo, doo doo doo doo
Bye bye sharks doo doo, doo doo doo doo
Am
Bye bye sharks doo doo, doo doo doo doo
G
Bye bye sharks