Mama Chords by Pizzera & Jaus

[Intro]
E    A    B    E 
[Verse 1]
E             A        B    E 
Weil du für mi bevorst mi niderglegt hast gsungen hast
E          A       B    E 
Ganz egal wie bled i war nie auf mi gspunnan host
E             A        B    E 
Weist mi des erste moi am Fußballplatz mitgnommen host
E         A     B      E 
Vater war so seltn da weswegn host du des gmocht
E             A      B      E 
Weist jedn Elternsprechtag immer mit humor gnumman host
E            A        B     E 
Mia daham gsogt host du woast genau das i mein weg moch
E              A        B   E 
Und wiest ba mir unter mein Bett des Sackerl gfundn host
E          A         B     E 
hostas ohne Wort entsorgt und nu gmant das du des hosst
[Chorus]
E            A     B      E 
Host mit mir die ganzes Lebn immer dei Weisheit teilt
E            A        B      E 
koa Pflaster auf a Wundn klebn weils ohne schneller verheilt
E             A      B    E 
Und hob i gwoat auf die im Regn host di immer beeilt
E             A        B    E 
Wei du nie gnumma host nur gebn ois hättest Flyer verteilt
[Verse 2]
E           A     B     E 
Weist jedes Mädl akzeptiert, und aufgnumman host
E             A      B   E 
Obwohlst vo aufang an scho gwusst host das is verloss
E            A       B      E 
Wei du mein Schädl akzeptierst und mi draufkumman losst
E           A        B     E 
jede lost wiad erst a lost wonnstas a lost sein losst
E            A      B    E 
won du mi scho seit drei tog zehn moi angrufn hosst
E        A       B    E 
nua i nimm ma ka zeit für die wofür i mi hoss
E       A      B    E 
net nur das du mia don kane vorwürfe mochst,
E          A       B      E 
na du lochst ins telefon und frogst bua wos hosd gmocht
[Chorus]
E            A     B      E 
Host mit mir die ganzes Lebn immer dei Weisheit teilt
E            A        B      E 
koa Pflaster auf a Wundn klebn weils ohne schneller verheilt
E             A      B    E 
Und hob i gwoat auf die im Regn host di immer beeilt
E             A        B    E 
Wei du nie gnumma host nur gebn ois hättest Flyer verteilt
[Outro]
E       A        B    E 
Und is amoi so weit das die die kroft verlosst
E       A      B      E 
Steh i scho bereit und was genau wos ma mocht
E           A        B    E 
Wei i hob vo da bestn glernt wie olle wundn verheiln
E          A         B    E 
und werd gebn wie du gebn host und werd Flyer verteiln