Ako’y Sabog Na lyrics Michael V

Matino ang isip ko pero ako’y sabog na
Alam ko ang tama at mali pero ako’y sabog na
Ako ay natutuliro alam mo ba
Kasi ako’y sabog na ako’y sabog na ako’y sabog na

Lalabas sana aq ng bahay ako’y sabog na
Makkihalubilo sana ako pero ako’y sabog na
Kinausap ko ang aking sarili alam mo ba
Kasi ako’y sabog na ako’y sabog na ako’y sabog na

Nakakita ako ng daga habang ako’y sabog na
Papalayasin ko talaga pero ako’y sabog na
Imbes na patayin ko niyakap ko pa
Kasi ako’y sabog na ako’y sabog na ako’y sabog na

Nakatapos sana ako pero ako’y sabog na
May trabaho sana ako pero ako’y sabog na
Ako ay palamunin ng aking ina
Kasi ako’y sabog na ako’y sabog na ako’y sabog na

Nag-rarap sana ako sa libis pero ako’y sabog
Nakakuha sana ako ng gig pero ako’y sabog na
Nagpunta ako sa makati alam mo ba
Kasi ako’y sabog na ako’y sabog na ako’y sabog na

Niligawan ko naman siya pero ako’y sabog na
May maganda sana akong relasyon pero ako’y sabog na
Dinaan ko sa santong paspasan ni rape ko siya
Kasi ako’y sabog na ako’y sabog na ako’y sabog na

Sagot ko naman ay matino kaso ako’y sabog na
Tinanong ako ng pulis pero ako’y sabog na
Imbes na mgdeny inamin ko pa
Kasi ako’y sabog ako’y sabog na ako’y sabog na

Wala akong napala dahil ako’y sabog na
Itinakwil ako ng madla dahil ako’y sabog na
Di ka ba naniniwala bahala ka
Di magsabog ka di magsabog ka di magsabog ka

(Visited 1 times, 8 visits today)

Comments are closed.