lalawigan , lalawigan ng Quezon
ang bayan kong sinilangan
ay tunay kong minamahal
ang bayan kong tinubuan
dapat nating ikarangal
tahimik at maligaya
mahirap man o dukha
sagana sa lahat ng bagay
sa dagat at kabundukan
ito ang aming lalawigan
pinagpala ng maykapal
ang buhay ay mapayapa
sa lahat ng dako
sa lahat ng nayon
lalawigan ng Quezon
lalawigan ng Quezon ay aming tinatanghal
lalawigan ng Quezon ay aming minamahal

(Visited 1 times, 101 visits today)