Kalipay kong sugaton ang adlaw karon
Tungod sa kahayag nga gidala
sa imong kaanyag
Nakit.an ko na ang kalipay uban kanimo
akong ABBY
kinabuhi sauna
lahi ra karon ako kuntento na

Ako nag paabot sa imong pagbalik
nga gituman mo ug kalit
Kasadya sa kada oras
nga di mahimong ilisan pa
Sampitun ko ang langit
wagtangon na ang kangitngit
Uban sa imong anino
nga gi gunitan sa imong luyo
Ibabaw sa akong kinabuhi
ikaw ra ang naghari
Dungan sa akong mga damgo
nga ako pang gi pang-sag-o

Kinahanglan pa bang paabotin mga tuig
kaya pang antuson
Mahimo bang makalimtan nag inusara
sa atong kagahapon

Ako nag paabot sa imong pagbalik
nga gituman mo ug kalit
Kasadya sa kada oras
nga di mahimong ilisan pa
Sampitun ko ang langit
wagtangon na ang kangitngit
Uban sa imong anino
nga gi gunitan sa imong luyo
Tigbabaw sa akong kinabuhi
ikaw ra ang naglahi
Dungan sa akong mga damgo
nga ako pang gi pang-sag-o

Langit ug Yuta nagkahiusa

Oh Langit ug Yuta,langit ug yuta
Nagkahiusa luyo sa gibati tang duha

Oh Langit ug Yuta,langit ug yuta
Nagkahiusa luyo sa gibati tang duha

(Visited 1 times, 2 visits today)