Mama Piano Chords by Pizzera & Jaus

[Intro]
 E    A    B    E
[Verse 1]
 E             A        B    E
Weil du für mi bevorst mi niderglegt hast gsungen hast
 E          A       B    E
Ganz egal wie bled i war nie auf mi gspunnan host
 E             A        B    E
Weist mi des erste moi am Fußballplatz mitgnommen host
 E         A     B      E
Vater war so seltn da weswegn host du des gmocht
 E             A      B      E
Weist jedn Elternsprechtag immer mit humor gnumman host
 E            A        B     E
Mia daham gsogt host du woast genau das i mein weg moch
 E              A        B   E
Und wiest ba mir unter mein Bett des Sackerl gfundn host
 E          A         B     E
hostas ohne Wort entsorgt und nu gmant das du des hosst
[Chorus]
 E            A     B      E
Host mit mir die ganzes Lebn immer dei Weisheit teilt
 E            A        B      E
koa Pflaster auf a Wundn klebn weils ohne schneller verheilt
 E             A      B    E
Und hob i gwoat auf die im Regn host di immer beeilt
 E             A        B    E
Wei du nie gnumma host nur gebn ois hättest Flyer verteilt
[Verse 2]
 E           A     B     E
Weist jedes Mädl akzeptiert, und aufgnumman host
 E             A      B   E
Obwohlst vo aufang an scho gwusst host das is verloss
 E            A       B      E
Wei du mein Schädl akzeptierst und mi draufkumman losst
 E           A        B     E
jede lost wiad erst a lost wonnstas a lost sein losst
 E            A      B    E
won du mi scho seit drei tog zehn moi angrufn hosst
 E        A       B    E
nua i nimm ma ka zeit für die wofür i mi hoss
 E       A      B    E
net nur das du mia don kane vorwürfe mochst,
 E          A       B      E
na du lochst ins telefon und frogst bua wos hosd gmocht
[Chorus]
 E            A     B      E
Host mit mir die ganzes Lebn immer dei Weisheit teilt
 E            A        B      E
koa Pflaster auf a Wundn klebn weils ohne schneller verheilt
 E             A      B    E
Und hob i gwoat auf die im Regn host di immer beeilt
 E             A        B    E
Wei du nie gnumma host nur gebn ois hättest Flyer verteilt
[Outro]
 E       A        B    E
Und is amoi so weit das die die kroft verlosst
 E       A      B      E
Steh i scho bereit und was genau wos ma mocht
 E           A        B    E
Wei i hob vo da bestn glernt wie olle wundn verheiln
 E          A         B    E
und werd gebn wie du gebn host und werd Flyer verteiln