Kumusta Mga Kaibigan – Maria Cafra Lyrics

Kumusta, maga kaibigan
OK ba kayo riyan?
Tagal ng hindi pagkikita
Sa inyo, kami’y nasasabik na
Sarap ng ating pagsasama
Kami po’y nag-aalala
Baka kami’y nalimutan na
Ay naku, ‘wag po sana

Chorus
Kaya kami’y narito
Sa piling n’yo
Upang bawasan ang problema
Ng ulo n’yo
Sa himig ng rock and roll
Sama-sama tayo
Maghawak-hawak ng kamay
At lilipad tayo

Chorus
Kaya kami’y narito
Sa piling n’yo
Upang bawasan ang problema
Ng ulo n’yo
Sa himig ng rock and roll
Sama-sama tayo
Maghawak-hawak ng kamay
At lilipad tayo

Kumusta, mga kaibigan
OK ba kayo riyan?
Puso nami’y maligaya
Pagka kayo ay masaya

Kumusta, mga kaibigan
OK ba kayo riyan?
Kumusta, mga kaibigan
OK ba kayo riyan?

Comments are closed.