Sayaw Sa Bubog – The j***s Lyrics

Buwan ng Pebrero
Buwan ng pagbabago
Anong klaseng pagbabago
Ano sa palagay mo?
Bumaha ng pangako
Lason ay isinubo
Tuloy sa pagkakapako
May utang pati apo

Kasinungalingan, isang kahangalan
Walang libereng kalayaan
Ito’y pinagbabayaran
Palabas na moro-moro
Ito kaya ay totoo?
EDSA ng pagbabago
Saan, kailan, kanino?

Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog
Ang naglalakad ng tulog
Tiyak na mauumpog

Tuloy ang ligaya
Sa iba’t ibang hacienda
Manggagawa’t magsasaka
Kumakalam ang sikmura
Sari-saring kaguluhan
Nakawan, karahasan
Kailan n’yo t**igilan
Ang mga mamamayan

Buwan ng Pebrero, buwan
Ng pagbabago saan, kailan, kanino?

Comments are closed.